BIOODPADY

BIOODPADY NA PSZOK TYLKO LUZEM!


odpady bio

Szanowni klienci

W związku z przypadkami zanieczyszczania frakcji odpadów BIO
deponowanych w kontenerze
zarządzający Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów wprowadza zasadę:

„BIO odpady (odpady zielone) do pojemnika na PSZOK wyrzucamy wyłącznie luzem bez dodatkowych worków, kartonów czy innych odpadów”


Od tej zasady nie ma odstępstw!


Powyższa zasada wynika z restrykcyjnych przepisów wprowadzonych przez kompostownie. Kontener z zanieczyszczoną frakcją odpadów BIO nie zostanie przyjęty w kompostowni!