Regulamin ZUK

Profil „Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach” jest oficjalnym kanałem Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach w serwisie Facebook.com. Znajdziecie tu m.in. informacje dla mieszkańców, turystów o bieżących wydarzeniach i prowadzonych działaniach, a także ważnych programach, formach pomocy i innych inicjatywach związanych z Zakładem Usług Komunalnych w Białobrzegach.


Regulamin określa zasady i warunki zamieszczania komentarzy i opinii na profilu. Wprowadzenie regulaminu nie oznacza ograniczenia możliwości prowadzenia dyskusji lub dzielenia się swoimi opiniami. Zasady mają na celu wyeliminowanie treści propagujących przemoc, sprzecznych z prawem, mowy nienawiści, ośmieszania i obrażania innych Użytkowników serwisu, pomówień, a także spamu oraz promowania fake newsów czy treści naruszających zasady etykiety.
 
Zachęcamy do przestrzegania zasad w trosce o utrzymanie poziomu dyskusji i budowania atmosfery wzajemnego szacunku.
 
Jednocześnie informujemy, że profil nie jest oficjalnym kanałem do podejmowania jakichkolwiek działań formalnych związanych z działalnością  Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach,

w tym składania skarg i reklamacji. Wszelkie treści o takim charakterze będą informacyjnie przekazywane, bez gwarancji uzyskania wiążącej odpowiedzi i rozpatrzenia sprawy.
 
Niezbędne informacje, jak załatwić sprawy urzędowe, w tym reklamacje i skargi, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.bialobrzegi.pl/bia/jednostki/zuk
Postanowienia ogólne Regulaminu:
 
1. Właścicielem profilu „Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach” na Facebook.com (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560699767096), jest Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach, 26-800 Białobrzegi, Rzemieślnicza 51, 26-800 Białobrzegi
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
, tel.: 48 613 29 69
 
2. Prowadzenie profilu Właściciel powierza pracownikom
Zakładowi Usług Komunalnych w Białobrzegach, 26-800 Białobrzegi, Rzemieślnicza 51, 26-800 Białobrzegi, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 48 613 29 69 (zwanym dalej „Prowadzącymi”).
 
3. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z profilu „Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach”, a także prawa i obowiązki Użytkowników.
 
4. Użytkownikiem profilu „Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach" na Facebook.com może być tylko osoba posiadająca konto w serwisie Facebook.com.
 
5. Każdy Użytkownik korzystający z profilu „Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach” na Facebook.com zobowiązany jest do wcześniejszego zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 
6. Zasady korzystania z profilu „Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach” na Facebook.com


7. Za skutki działań Użytkownika, polegających na umieszczaniu określonych komentarzy, opinii lub innych treści na profilu „Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach" na Facebook.com, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.

8. Właściciel  nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z profilu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub serwisu społecznościowego Facebook.com.
 
9. Odpowiedzialność Właściciela za działania wobec Użytkownika oraz osób trzecich w związku z korzystaniem z profilu „Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach” na Facebook.com jest wyłączona.
  
10. Użytkownicy mają prawo do wyrażania swojej opinii.  Każda opinia Użytkowników jest traktowana jako prywatne, subiektywne zdanie na określony temat. Na profilu mogą być prowadzone dyskusje między Użytkownikami, pod warunkiem stosowania się do zasad korzystania z profilu zawartych w punkcie 6 Regulaminu.
 
Naruszenie postanowień Regulaminu:
 
1. Prowadzący profil „Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach” na Facebook.com zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego regulaminu.

2. Komentarze będą automatycznie wyłączane w następujących przypadkach.

- zawierają link

- publikujące konto istnieje krócej niż miesiąc

- publikujące konto nie posiada znajomych w swoim profilu
 
3. Treści powtarzające się pod wątkami, nie wnoszące żadnych wartości do prowadzonej na profilu dyskusji, będą pozostawiane bez odpowiedzi lub usuwane.
 
4. Prowadzący profil „Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach” na Facebook.com zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownika, gdy:
 
Użytkownik korzysta z profilu „Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach”, naruszając obowiązujące zasady oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności zawarte w punkcie 6;
 
Nazwa Użytkownika jest niezgodna z prawem, dobrymi obyczajami, jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub sugeruje, że jest to profil wykorzystywany przez Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach, co może wprowadzać w błąd pozostałych Użytkowników.  
 
Zasady dotyczące ochrony danych osobowych:
 
1. Użytkownicy Facebooka zakładając konto akceptują politykę prywatności, regulamin i zasady określone na 
https://www.facebook.com/legal/terms.
 
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Facebook.com
 
3. Zakres przetwarzanych danych jest określony w Regulaminie  / polityce prywatności Facebook.com
 
 
Postanowienia końcowe Regulaminu:
 
1. Regulamin jest dostępny na stronie www.zuk.bialobrzegi.pl
 
2. Regulamin obowiązuje od momentu udostępnienia go poprzez stronę www.zuk.bialobrzegi.pl na profilu „Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach” na Facebook.com.
 
3. Właściciel strony ma prawo do zakończenia działania profilu „Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach” na Facebook.com w dowolnym momencie.
 
4. W przypadku nieważności któregoś z postanowień Regulaminu, ważność pozostałych nie podlega wygaśnięciu.
 
5. We wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, obowiązują postanowienia zawarte w regulaminie i Polityce prywatności serwisu Facebook.com: 
https://www.facebook.com/legal/terms.